BASISONDERWIJS_OVERZICHT  Samenvatting:Locatie van scholen voor basisondewijs (kleuter- en/ of lageronderwijs) van de diverse netten binnen het grondgebied van de stad Antwerpen. Doel:De geo-laag geeft de locatie van de basisscholen weer en kan gebruikt worden in functie van ruimtelijke analyses in combinatie met andere informatie: spreiding, omgevingsanalyses, bereikbaarheid. Aanmaak:De Studiedienst verwerkt jaarlijks descholen-inventaris van Vlaamse Gemeenschap,waaruit hun locatie wordt afgeleid.De basisscholen kunnen ingedeeld worden volgens het volgende subtypes: kleuteronderwijs, lager onderwijs, basisonderwijs (zowel kleuter als lager onderwijs), buitengewoon kleuter onderwijs, buitengewoon lager onderwijs en buitengewoon basisonderwijs. Elke voorziening heeft als extra gegevens het 'Net'waartoe de school behoorten als unieke sleutel de AGODI-nummer.  Creatiedatum: 2004-01-01T00:00:00  Publicatiedatum: 2017-09-01T00:00:00  Revisiedatum: 2019-09-01T00:00:00  Update frequentie: jaarlijks  Beheer: Studiedienst/GIS  Contact: gis@stad.antwerpen.be

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Bijsluiter http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/6fd59b8c61ef4e9faf64079876585855_255
Laatst gewijzigd oktober 4, 2020, 22:19 (CEST)
Gecreëerd mei 15, 2018, 16:46 (CEST)
Contactpunt opendatabeheer
Datum publicatie 2018-12-06
Laatst gewijzigd (originele) 2020-09-03
Thema geospatial

Activiteitenstroom