Organisaties

Geopunt

Dataset extent

Map tiles & Data by OpenStreetMap, under CC BY SA.

De dataset bevat volgende onderdelen: Bedrijventerreinen in planning: overzicht van toekomstige economische zones of omvorming van bestaande zones naar een niet-economische bestemming uit ontwerp-(her)bestemmingsplannen die een openbaar karakter hebben. Het zijn plannen in de fase waar de datum van de plenaire vergadering gekend is of waarvan de plenaire vergadering reeds heeft plaatsgevonden. Bedrijventerreinen ontwikkeling: bestemde(deel)terreinen met een lopende ontwikkeling of (deel)terreinen die (nog) niet ontwikkeld zijn. Bedrijventerreinen: bestemde terreinen zoals deze in werkelijkheid bestaan. een object uit dit onderdeel omvat alle gebruikspercelen die binnen een juridisch plan met economische bestemming vallen, eventueel aangevuld met aangrenzende gebruikspercelen die een economisch gebruik hebben. Gebruikspercelen: overzicht van de gebruikspercelen waarvoor o.a. de bebouwing, functie, gebruik en beschikbaarheid worden verzameld. Met gebruikspercelen wordt bedoeld de visueel waarneembare (al dan niet bebouwde) kavel, die uit een deel of meerdere kadastrale percelen kan bestaan. De bronnen voor bovenstaande onderdelen zijn volgende juridische plannen: gewestplan, (bijzondere) plannen van aanleg (BPA) of ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP).

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Versie Toestand 25/10/2019
Laatst gewijzigd november 23, 2019, 01:16 (CET)
Gecreƫerd november 23, 2019, 01:16 (CET)
Contactpunt Agentschap Innoveren & Ondernemen
Uitgever Agentschap Innoveren & Ondernemen
Datum publicatie 2019-11-19
Taal dut
Laatst gewijzigd (originele) 2019-10-25
Dekking in tijd - Vanaf 2019-10-25
Dekking in tijd - Tot 1900-01-01

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit