Organisaties

Geopunt

Dataset extent

Map tiles & Data by OpenStreetMap, under CC BY SA.

Overzicht van de gebieden, gelegen in Vlaanderen, waarbinnen een beheerovereenkomst voor weidevogels (tureluur, watersnip, zomertaling, grutto, wulp, slobeend, kievit, scholekster, graspieper, veldleeuwerik, gele kwikstaart) kan gesloten worden, zoals bepaald bij Ministerieel Besluit.Weidevogels zoals de Grutto en de Tureluur gaan in Vlaanderen sterk achteruit. Ze slagen er steeds minder in om hun legsels met succes uit te broeden en voldoende vliegvlugge jongen voort te brengen. Dat is te wijten aan steeds vroegere maaidata, een hogere veebezetting en een gebrek aan voedsel voor de kuikens.In de beheergebieden voor weidevogelsoorten hebben maatregelen voor weidevogels de grootste meerwaarde aangezien er nog voldoende grote weidevogelpopulaties voorkomen. Door voldoende rust te voorzien tijdens het broedseizoen, stijgen de overlevingskansen van de weidevogels.In de beheergebieden voor weidevogelsoorten kan er enerzijds een beheerovereenkomst gesloten worden waarbij de maaidatum uitgesteld wordt tot 22 juni op het volledige perceel (uitgestelde maaidatum) of op een strook (aanleg en onderhoud vluchtstrook). Anderzijds kan er met verschillende beheerovereenkomsten de veebezetting tijdens het broedseizoen sterk beperkt worden (beweiden 20 mei, standweide 15 juni, kuikenweide). Door deze maatregelen neemt het broedsucces van de weidevogels toe en hebben ze voldoende tijd om hun jongen groot te brengen. Landbouwers ontvangen ter compensatie vijf jaar lang een jaarlijkse vergoeding.Beheergebieden voor weidevogels maken deel uit van de beheergebieden voor soortenbescherming. De beheergebieden voor de beheerdoelstelling soortenbescherming worden afgebakend op voorstel van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) op basis van de recentst beschikbare monitoringsdata.

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Versie Toestand 07/02/2018
Laatst gewijzigd maart 21, 2019, 23:49 (CET)
Gecreƫerd maart 21, 2019, 23:49 (CET)
Contactpunt Vlaamse Landmaatschappij
Uitgever Vlaamse Landmaatschappij
Datum publicatie 2018-06-26
Taal dut
Laatst gewijzigd (originele) 2018-02-07
Dekking in tijd - Vanaf 2014-01-01
Dekking in tijd - Tot 2020-12-31

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit