Organisaties

Geopunt

Dataset extent

Map tiles & Data by OpenStreetMap, under CC BY SA.

Bij het beheer van onroerend erfgoed is het belangrijk na te denken over de ambities op langere termijn. Die kan je concretiseren in een beheersplan: een document waarin je onder meer vastlegt welke werkzaamheden waar en wanneer nodig zijn.

In de digitale laag “Beheersplannen onroerend erfgoed” vind je alle goedgekeurde beheersplannen. Dit zijn niet alleen de onroerenderfgoedbeheersplannen en geïntegreerde beheersplannen, goedgekeurd vanaf 1 januari 2015 bij de inwerkingtreding van het Onroerenderfgoeddecreet. Maar ook de oude landschapsbeheersplannen (voor beschermde cultuurhistorische landschappen en erfgoedlandschappen) en de herwaarderingsplannen (voor beschermde stads- en dorpsgezichten) van voor 1 januari 2015.

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Laatst gewijzigd oktober 19, 2019, 01:22 (CEST)
Gecreëerd oktober 19, 2019, 01:22 (CEST)
Contactpunt Vlaamse Overheid - Agentschap Onroerend Erfgoed
Uitgever Vlaamse Overheid - Agentschap Onroerend Erfgoed
Datum publicatie 2019-09-26
Taal dut
Dekking in tijd - Vanaf 2019-09-26
Dekking in tijd - Tot 2100-09-26

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit