BEREIK_BELEVINGSGROEN_WATER_WIJK Stadsontwikkeling/Ruimte Laag met bereikzone van wijk-belevingsgroen en water (>5ha) op wijkniveau (800m en 10 min. wandelen). (zie ook geodata-portaal, open geodata-portaal, becijferd in stad in cijfers)Laag met bereikzone van gepland wijk-belevingsgroen (>5ha): Eilandje en Scheldekaaien. Met wijk-belevingsgroen en water bedoelen we:- publiek toegankelijk gebruiksgroen groter dan 5 ha (of 50.000 m²): parken, pocketparken, hanggroen, fortgroen, hondenloopzone, stadsbos, speelbos, begraafplaats, groene speelterreinen, publiek toegankelijk gebouwgroen, bijvoorbeeld Mastvest, Steytelinckpark, Boekenbergpark- agrarisch of landbouwgroen groter dan 5 ha (of 50.000 m²), tenzij volledig ontoegankelijk- natuurlijk groen groter dan 5 ha (of 50.000 m²) tenzij volledig ontoegankelijk: bijvoorbeeld Hobokense Polder, Wolvenberg- water groter dan 5 ha (of 50.000 m²): bijvoorbeeld Galgenweel, Burchtse Weel, Dokken, ScheldeDeze datalaag wordt jaarlijks in januari geactualiseerd, op voorwaarde dat de voorziening door de bevoegde sector/dienst jaarlijks wordt beheerd en geüpdate.De voorziening kent een bepaald bereik op basis van loopafstand, rekening houdend met belangrijke barrières (water, ring, snelweg, het spoor,…) en veilige oversteekplaatsen voor zwakke weggebruikers (tunnels, bruggen, zebrapaden met verkeerslichten). - bouwblokvoorziening: 150 meter of 2 minuten wandelen- buurtvoorziening: 400 meter of 5 minuten wandelen- wijkvoorziening: 800 meter of 10 minuten wandelen/ 1.000 meter of 15 minuten wandelen- stadsdeelvoorziening: 1.600 meter of 20 minuten wandelen of 10 minuten fietsen/ 2.400 meter of 30 minuten wandelen of 15 minuten fietsen.In totaal krijgen zo’n 50-tal lokale woonondersteunende voorzieningen bereikzones.In combinatie met de tekortzone geeft deze laag een beeld van de ruimtelijke spreiding van deze voorziening. Het beleid kan hiermee een evenwichtige ruimtelijke spreiding van de voorziening op basis van wandelafstand plannen.  Creatiedatum: 2018-01-01T00:00:00  Publicatiedatum: 2018-01-01T00:00:00  Revisiedatum: 2020-01-01T00:00:00  Update frequentie: jaarlijks  Beheer: Virge Smets  Contact: virge.smets@antwerpen.be

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Bijsluiter http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/91604c1930e84015a67a4dcba9eb3bcd_958
Laatst gewijzigd mei 4, 2020, 21:18 (CEST)
Gecreëerd februari 4, 2020, 19:45 (CET)
Contactpunt opendatabeheer
Datum publicatie 2020-01-27
Laatst gewijzigd (originele) 2020-04-17
Thema geospatial

Activiteitenstroom