Organisaties

Stad Antwerpen

Licentie

Licentie Niet Gespecifieerd

BEREIK_BUURT_OPENRUIMTE Stadsontwikkeling/Ruimte Laag met bereikzone van buurt openruimte (inclusief het geplande park Militair Hospitaal, 2018 Antwerpen) op buurtniveau (400m en 5 min. wandelen). Ook de geplande woonbuurt openruimte (Eilandje, Scheldekaaien, Nieuw Zuid en Groen Zuid) zijn in beeld gebracht)._open ruimte die is ingericht voor gebruik _publiek toegankelijk gebruiksgroen_publiek toegankelijke verharde ruimten: pleinen, groene pleinen, sportterreinen (NIET: wegen, voetpaden en fietspaden)_zonder agrarisch en natuurlijk groen en water, dat recreatief medegebruik kent_geen oppervlaktebeperking, in bereikanalyse wel onderscheid tussen woon- en buurtbereik._parken en pleinen > 0,5 ha_andere ruimtes > 1 haDe voorziening kent een bepaald bereik op basis van loopafstand, rekening houdend met belangrijke barrières (water, ring, snelweg, het spoor,…) en veilige oversteekplaatsen voor zwakke weggebruikers (tunnels, bruggen, zebrapaden met verkeerslichten). Een buurt- en wijkvoorziening krijgt een loopafstand van resp. 400 meter en 800 meter (resp. 5 en 10 min. wandelen). Voorzieningen die op stadsdeel (district of postcode) functioneren, hebben een bereik van 1600 meter (20 min. wandelen of 8 min. fietsen). In combinatie met de tekortzone geeft deze laag een beeld van de ruimtelijke spreiding van deze voorziening. Het beleid kan hiermee een evenwichtige ruimtelijke spreiding van de voorziening op basis van wandelafstand plannen.  Creatiedatum: 2013-01-01T00:00:00  Publicatiedatum: 2014-01-01T00:00:00  Revisiedatum: 2014-01-01T00:00:00  Update frequentie: jaarlijks  Beheer: Virge Smets  Contact: virge.smets@stad.antwerpen.be

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Bijsluiter http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/2957dc3f9d784dbc919418b69cdbd27b_123
Laatst gewijzigd november 4, 2018, 17:02 (CET)
Gecreëerd augustus 29, 2018, 11:06 (CEST)
Taal

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit