BEREIK_SPEELRUIMTE_BOUWBLOKBUURT Stadsontwikkeling/Ruimte Laag met bereikzone van speelruimte zowel op bouwblokniveau (kleiner dan 0,5 ha) (150m en 2 min. wandelen) als op buurtniveau(groter dan 0,5ha) (400m en 5 min. wandelen). (zie ook geodata-portaal, open geodata-portaal, becijferd in stad in cijfers)Speelruimte is ruimer dan speelterreinen en is toegankelijkgebruiksgroen, pleinen, die gebruikt kan worden om te spelen(NIET: water, natuur, agrarisch gebied, structuurgroen).Deze datalaag wordt jaarlijks in januari geactualiseerd, op voorwaarde dat de voorziening door de bevoegde sector/dienst jaarlijks wordt beheerd en geüpdate.De voorziening kent een bepaald bereik op basis van loopafstand, rekening houdend met belangrijke barrières (water, ring, snelweg, het spoor,…) en veilige oversteekplaatsen voor zwakke weggebruikers (tunnels, bruggen, zebrapaden met verkeerslichten). - bouwblokvoorziening: 150 meter of 2 minuten wandelen- buurtvoorziening: 400 meter of 5 minuten wandelen- wijkvoorziening: 800 meter of 10 minuten wandelen/ 1.000 meter of 15 minuten wandelen- stadsdeelvoorziening: 1.600 meter of 20 minuten wandelen of 10 minuten fietsen/ 2.400 meter of 30 minuten wandelen of 15 minuten fietsen.In totaal krijgen zo’n 50-tal lokale woonondersteunende voorzieningen bereikzones.In combinatie met de tekortzone geeft deze laag een beeld van de ruimtelijke spreiding van deze voorziening. Het beleid kan hiermee een evenwichtige ruimtelijke spreiding van de voorziening op basis van wandelafstand plannen.  Creatiedatum: 2013-01-01T00:00:00  Publicatiedatum: 2018-01-01T00:00:00  Revisiedatum: 2020-01-01T00:00:00  Update frequentie: jaarlijks  Beheer: Virge Smets  Contact: virge.smets@antwerpen.be

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Bijsluiter http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/f5d2d3d137d94002ace730e1d69ea83d_819
Laatst gewijzigd juli 4, 2020, 21:50 (CEST)
Gecreëerd maart 21, 2019, 09:25 (CET)
Contactpunt opendatabeheer
Datum publicatie 2018-12-06
Laatst gewijzigd (originele) 2020-07-03
Thema geospatial

Activiteitenstroom