bereik_waterbus Stadsontwikkeling/Ruimte Laag met bereikzone van waterbushaltes op wijkniveau (1.000m en 15 min. wandelenof 5 min. fietsen), maar zonder rekening te houden met barrieres (concentrische buffers).Deze datalagen worden jaarlijks in januari geactualiseerd, op voorwaarde dat de voorziening door de bevoegde sector/dienst jaarlijks wordt beheerd en geüpdate.Deze laag geeft een beeld van de ruimtelijke spreiding van deze voorziening. Deze laag geeft een beeld van de regionale/ bovenlokale bereikbaarheid en wordt gebruikt voor de locatie van bovenlokale voorzieningen.  Creatiedatum: 2018-12-13T00:00:00  Publicatiedatum: 2018-12-13T00:00:00  Revisiedatum: 2020-01-01T00:00:00  Update frequentie: jaarlijks  Beheer: Virge Smets  Contact: virge.smets@antwerpen.be

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Bijsluiter http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/7e173c45b0ba4046ab387acc8e923d8f_865
Laatst gewijzigd juni 4, 2020, 21:32 (CEST)
Gecreëerd maart 21, 2019, 09:26 (CET)
Contactpunt opendatabeheer
Datum publicatie 2018-12-19
Laatst gewijzigd (originele) 2020-04-17
Thema geospatial

Activiteitenstroom