MNZ_BESCHERMDE_ARCHEOLOGISCHE_ZONES  Samenvatting:Overzicht van de beschermde archeologische zones en monumenten op grondgebied stad Antwerpen. Doel:De dienst stedenbouwkundige vergunningen kan a.d.h.v. deze laag nakijken of een advies moet gevraagd worden aan archeologie en aan het Agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap. Aanmaak:Monumentenlaag; laag Beschermde archeolgoische zones  Creatiedatum: 2011-07-15T00:00:00  Publicatiedatum: 2011-07-15T00:00:00  Beheer: Tim Bellens  Contact: tim.bellens@stad.antwerpen.be

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Bijsluiter http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/0418dd94a43e4c2c9f3372d2c84517f6_203
Laatst gewijzigd juli 4, 2019, 19:34 (CEST)
Gecreëerd mei 15, 2018, 16:46 (CEST)
Contactpunt GIS-dienst Stad Antwerpen
Datum publicatie 2018-12-06
Laatst gewijzigd (originele) 2019-06-24
Thema geospatial

Activiteitenstroom