Organisaties

Stad Antwerpen

Licentie

Licentie Niet Gespecifieerd

Samenvatting:Deze laag is een maandelijkse extractie van het officiële leegstandsregister dat de stad Antwerpen bijhoudt ten behoeve van de leegstandsbelasting. Hoewel de registratie op pandniveau gebeurt, worden hier de kadastrale percelen getoond waar deze panden op liggen. Enkel panden die voldoen aan de regelgeving van deze belasting figureren op deze lijst. Daardoor is deze laag in geen enkel opzicht te beschouwen als een accurate weergave van de actuele leegstand op het terrein.Doel:Deze laag laat toe om alle records die in deze lijst voorkomen op perceelsniveau te lokaliseren. Ze kan worden gebruikt in toepassingen om te visualiserren en opzoekingen te doen (zoals Stad in Kaart of Loket RO) of om geautomatiseerde gegevensbevraging mogelijk te maken (zoals in MVI)Aanmaak:De bron van deze laag is de toepassing BIAS, waarin de dienst Financiën dagdagelijks de gegevens bijhoudt. Bij het begin van elke maand wordt een extractie gemaakt en in GIS gebracht door de Studiedienst (SSO). Een geautomatiseerde upload zodat de gegevens dagelijks up-to-date zijn wordt momenteel voorbereid.

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Bijsluiter http://datasets.antwerpen.be/v4/public/gis/lvleegstandsregister
Laatst gewijzigd januari 4, 2019, 17:18 (CET)
Gecreëerd september 27, 2017, 17:44 (CEST)
Uitgever Stadsontwikkeling/mobiliteit en verkeer
Datum publicatie 2014-12-03T14:27:09+0000
Taal http://lexvo.org/id/iso639-3/nld
Laatst gewijzigd (originele) 2015-01-16T14:15:30+0000

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit