Dataset extent

&copy; <a href="https://www.openstreetmap.org/copyright">OpenStreetMap</a> bijdragers; Tiles courtesy of <a href="https://geo6.be/">GEO-6</a>

De Biologische Waarderingskaart (BWK) is een uniforme inventarisatie en evaluatie van hetgehele Vlaamse grondgebied aan de hand van een set karteringseenheden die staan voorvegetaties, grondgebruik en kleine landschapselementen (lijn- en puntvormige elementen).Ook met de aanwezigheid van belangrijke fauna-elementen is rekening gehouden.De inventarisaties voor deze versie van de Biologische Waarderingskaart zijn uitgevoerd in de periode 1978 – 1997. De kaarten zijn gedigitaliseerd een samengevoegd tot een vectoriële polygonen-dataset voor Vlaanderen.

Lees meer

Extra Informatie

Uitgever Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Thema https://metadata.vlaanderen.be/id/GDI-Vlaanderen-Trefwoorden/MDGDICONFORM
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialScope/regional
https://metadata.vlaanderen.be/id/GDI-Vlaanderen-Trefwoorden/VLOPENDATA
https://metadata.vlaanderen.be/id/GDI-Vlaanderen-Trefwoorden/HERBRUIKBAAR
http://inspire.ec.europa.eu/theme/br
https://metadata.vlaanderen.be/id/GDI-Vlaanderen-Trefwoorden/TOEGEVOEGDGDIVL
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/3646
https://metadata.vlaanderen.be/id/GDI-Vlaanderen-Trefwoorden/MDINSPIRECONFORM
https://metadata.vlaanderen.be/id/GDI-Vlaanderen-Trefwoorden/KOSTELOOS
Toegangsrechten http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC
Publicatiedatum 1998-11-18
Laatst gewijzigd 2006-05-16
Geldigheidsperiode vanaf 1978-01-01 tot 2006-05-16

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit