Stadsontwikkeling/Ontwerpenuitvoering In overleg met de ‘werkgroep antwerpen toegankelijk’ (WAT) werden assen geselecteerd waar het wenselijk is om blindegeleidelijnen te voorzien. (op basis van openbaar vervoersassen, toeristische attractiepolen, gemeenschapsvoorzieningen, instituten voor blinden en slechtzienden,…) Aandacht voor assen voor blindegeleidingbij het ontwerpen van het openbaar domein. De assen zijn ingetekend op basis van de grootschalige basiskaart. De assen werden zoveel mogelijk getekend op voetpaden en bij overstekenop de zebrapaden.  Creatiedatum: 2009-01-01T00:00:00  Publicatiedatum: 2009-01-01T00:00:00  Revisiedatum: 2013-12-18T00:00:00  Update frequentie: indien nodig  Beheer: Saskia Goossens  Contact: saskia.goossens@antwerpen.be

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Bijsluiter http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/34189cab5b1c449cb47e9c0519149ed1_65
Laatst gewijzigd oktober 4, 2019, 20:01 (CEST)
Gecreëerd mei 15, 2018, 16:47 (CEST)
Contactpunt opendatabeheer
Datum publicatie 2018-12-06
Laatst gewijzigd (originele) 2019-09-26
Thema geospatial

Activiteitenstroom