Lood (Pb) is een zwaar metaal aanwezig in oude loden drinkwaterbuizen, oude lagen loodhoudende verf, in de buurt van non-ferro industrie (zinksmelterijen) en drukke verkeersassen. Tegenwoordig zijn (worden) veel van deze bronnen aangepakt. Door de voortdurende circulatie van stof en water blijft Pb echter nog steeds verspreid aanwezig.

Loodblootstelling gebeurt door inademing van stofdeeltjes, en via water en voedsel (vnl. bladgroenten en fruit). Na opname via darm en longen stapelt Pb zich op in het bot en de tanden. Opname door planten is beperkt, maar loodpartikels in de lucht kunnen neerslaan op groenten. Kinderen, die vaker hun handen in hun mond steken, hebben meer kans om stof of bodem met verhoogde loodconcentraties in te slikken. Loodblootstelling heeft effecten op de intelligentie, en kan leiden tot concentratiestoornissen en achterstand van de fijne motoriek bij jonge kinderen. Andere gezondheidseffecten zijn schade aan de nieren, miskramen, vruchtbaarheidsproblemen, groeistoornissen, hoge bloeddruk, invloed op hormoonwerking en op gedrag. Lood wordt ook gelinkt met maag- en longkanker en wordt door het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek erkend als waarschijnlijk carcinogeen.

Deze indicator toont de loodconcentraties gemeten in navelstrengbloed van pasgeborenen tijdens drie Vlaamse Humane Biomonitoringscampagnes (FLEHS I, 2002-2006; FLEHS II; 2007-2011 en FLEHS III; 2012-2015). Het geometrisch gemiddelde (GM) wordt gebruikt als maat voor de gemiddelde blootstelling. Lood in bloed weerspiegelt de blootstelling gedurende de laatste maanden. Trends in loodconcentraties worden besproken voor gezondheidskundige toetsingswaarden (GTW's) afgeleid voor niet-kankereffecten (neurologische ontwikkelingseffecten).

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Laatst gewijzigd januari 13, 2020, 14:35 (CET)
Gecreƫerd januari 13, 2020, 14:35 (CET)
Contactpunt Vlaamse Milieumaatschappij
Uitgever Vlaamse Milieumaatschappij
Taal http://lexvo.org/id/iso639-3/nld

Activiteitenstroom