(English description below) Deze gegevens zijn afkomstig van het systeem voor de aansturing van de dynamische informatieborden, ook wel VMS (Variable Message Sign) genoemd, op de snelwegen in het Vlaams gewest. De gegevens geven de locaties van de borden en de bevestigde boodschappen en toestanden van de borden. (Nederlandstalige omschrijving hierboven) The data is provided by the system for managing the dynamic information signs, also known as VMS (Variable Message Sign), on the highways in the Flemish region. The data represents the locations of the signs and the confirmed messages and status of the signs.

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Bijsluiter Departement MOW, Afdeling Verkeerscentrum
Versie 20170921.1
Laatst gewijzigd september 21, 2017, 15:49 (CEST)
Gecreƫerd september 21, 2017, 15:15 (CEST)

Activiteitenstroom