Samenvatting:De archeologische advieskaart is een beheersinstrument voor een betere integratie van erfgoedwaarden in het ruimtelijk beleid. De kaart verdeelt het grondgebied van de stad Antwerpen in verschillende zones. Voor elke zone wordt aangegeven welke adviesprocedure wenselijk is bij het opmaken van ruimtelijke plannen of het verwerken van stedenbouwkundige aanvragen die ingrepen in de bodem met zich meebrengen. De afbakening van deze zones is niet enkel gebaseerd op archeologische opgravingsgegevens, maar houdt ook rekening met historische, cartografische, iconografische en bodemkundige gegevens. De kaart geeft een algemene indicatie over de archeologische gevoeligheid van een gebied. Doel:De kaart staat ter beschikking van het publiek in het algemeen maar is in de eerste plaats bedoeld voor ruimtelijke planners en de medewerkers van de afdeling stedenbouwkundige vergunningen. Aan de hand van de kaart wordt een duidelijke procedure aangegeven naar archeologische advisering. Aanmaak:De laag is tot stand gekomen op basis van verschillende bronnen (bodemkaarten, ferrariskaarten) en terreinkennis.  Creatiedatum: 2003-09-01T00:00:00  Beheer: Tim Bellens  Contact: tim.bellens@stad.antwerpen.be

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Bijsluiter http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/9824500362734bf3a64064ce2c238c95_118
Laatst gewijzigd mei 4, 2020, 21:21 (CEST)
Gecreëerd mei 15, 2018, 16:47 (CEST)
Contactpunt opendatabeheer
Datum publicatie 2018-12-06
Laatst gewijzigd (originele) 2020-04-15
Thema geospatial

Activiteitenstroom