CENTRUM_VOOR_JEUGDZORG_OVERZICHT SSO/STAT De geo-laag geeft de exacte lokaties van de centra voor kortverblijf weer en kan gebruikt worden in functie van het beheer van het woon- en zorgpatrimonium en ruimtelijke analyses in combinatie met andere informatie: spreiding, omgevingsanalyses, bereikbaarheid.Een centrum voor kortverblijf biedt tijdelijk verzorging en opvang aan ouderen. Als oudere verblijft men er dag en nacht of alleen ‘s nachts. Ze zijn verbonden aan een woon-zorgcentrum en de dienstverlening is er grotendeels hetzelfde. Zo is het centrum voor kortverblijf een tussenschakel tussen thuis blijven wonen met thuisverzorging en een permanent verblijf in een assistentiewoning of woonzorgcentrum.De inventarisatie gebeurde op basis van de gegevens van het Agentschap Zorg en Gezondheid, aangevuld met gegevens van Zorgbedrijf Antwerpen en de koepelverenigingen residentiële ouderenzorg Zorgnet Vlaanderen, Ferubel (Federatie van Private Rusthuizen België) en FOS (Federatie Onafhankelijke Seniorenzorg). De adresvelden werden gebruikt om de instellingen te koppelen aan de Grootschalige basiskaart.  Creatiedatum: 2015-09-01T00:00:00  Publicatiedatum: 2015-09-01T00:00:00  Revisiedatum: 2015-09-01T00:00:00  Beheer: Jerry Ruys  Contact: jerry.ruys@ocmw.antwerpen.be

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Bijsluiter http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/ce28ff10fefe479ca0dfc558f446b00c_615
Laatst gewijzigd augustus 4, 2019, 19:47 (CEST)
Gecreëerd mei 15, 2018, 16:45 (CEST)
Contactpunt opendatabeheer
Datum publicatie 2018-12-06
Laatst gewijzigd (originele) 2019-07-23
Thema geospatial

Activiteitenstroom