Organisaties

Stad Antwerpen

Licentie

Licentie Niet Gespecifieerd

DAGVERZORGINGSCENTRUM_OVERZICHT SSO/STAT De geo-laag geeft de exacte lokaties van de dagverzorgingscentra weer en kan gebruikt worden in functie van het beheer van het zorgpatrimonium en ruimtelijke analyses in combinatie met andere informatie: spreiding, omgevingsanalyses, bereikbaarheid.Een dagverzorgingscentrum biedt opvang en verzorging overdag aan ouderen. Het centrum neemt tijdelijk de opvang en zorg over van de mensen die normaal thuis voor de zorgbehoevende zorgen (mantelzorgers of thuisverplegers).De inventarisatie gebeurde op basis van de gegevens van het Agentschap Zorg en Gezondheid, aangevuld met gegevens van Zorgbedrijf Antwerpen en de koepelverenigingen residentiële ouderenzorg Zorgnet Icuro en VLOZO (Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk). De adresvelden werden gebruikt om de instellingen te koppelen aan de Grootschalige basiskaart.  Creatiedatum: 2015-09-01T00:00:00  Publicatiedatum: 2015-09-01T00:00:00  Revisiedatum: 2018-02-01T00:00:00  Beheer: Jerry Ruys  Contact: jerry.ruys@ocmw.antwerpen.be

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Bijsluiter http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/692a3453828f448894a7131aff55e467_11
Laatst gewijzigd november 4, 2018, 17:03 (CET)
Gecreëerd augustus 29, 2018, 11:07 (CEST)
Taal

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit