Organisaties

Geopunt

Dataset extent

Map tiles & Data by OpenStreetMap, under CC BY SA.

Het betreft de datapunten van het elektromagnetisch onderzoek vanuit de lucht uitgevoerd in april 2014 waarbij de weerstand van de ondergrond werd bepaald. De datapunten geven aan waar effectief gemeten werd. Deze punten werden gebruikt voor de opmaak van het 6 Ωm grensvlak. Bij de datapunten horen ook resistiviteitsprofielen. Deze geven de weerstandsverdeling in de ondergrond weer langs de vluchtlijnen van uitgevoerd elektromagnetisch onderzoek vanuit de lucht.

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Laatst gewijzigd maart 22, 2019, 00:31 (CET)
Gecreëerd januari 29, 2018, 16:20 (CET)
Contactpunt Vlaamse overheid - Vlaamse MilieuMaatschappij - Afdeling Operationeel Waterbeheer
Uitgever Ondersteunend Centrum Databank Ondergrond Vlaanderen
Taal dut

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit