(English description below) De DATEX2 feed bevat de volgende door het Verkeerscentrum Vlaanderen gekende verkeersinformatie op de autosnelwegen in Vlaanderen: verkeersafwikkeling, incidenten, actuele wegenwerken en speciale evenementen die het verkeer beïnvloeden. (Nederlandstalige omschrijving hierboven) The DATEX2 feed contains the following traffic information, known by the Flemish traffic centre, on the highways in Flanders: traffic flow, incidents, current road works and special events that effect traffic.

Lees meer

Extra Informatie

Contactpunt Nele Dedene
Uitgever DMOW
Bijsluiter http://localhost:8080/geonetwork/catalog/Departement%20MOW%2C%20Afdeling%20Verkeerscentrum
Publicatiedatum 2015-05-18T09:24:35.917369
Laatst gewijzigd 2017-01-17T15:23:37.202337
Versie 20150518.1

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit