In het kader van de milieueffectenrapportage voor de Oosterweelverbinding in Antwerpen (Plan-MER fase 3) voerde het Verkeerscentrum modeldoorrekeningen uit. 28 mobiliteitsscenario's werden onderzocht: de Oosterweelverbinding en zijn vijf alternatieven, telkens gekoppeld aan een aantal ontwikkelingsscenario’s op het vlak van mobiliteit. Uit de studie blijkt dat de Antwerpse regio nood heeft aan een derde Scheldekruising. Het rapport is gemaakt in opdracht van de nv BAM en de MER-coördinator Antea Group Belgium.
De doorrekeningen zijn uitgevoerd met behulp van het provinciaal verkeersmodel Antwerpen, versie 3.6.1.

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Bijsluiter http://www.verkeerscentrum.be/verkeersinfo/studies/oosterweel-planMER-fase3-130530
Versie 20160125.1
Laatst gewijzigd januari 17, 2017, 16:23 (CET)
Gecreëerd december 17, 2015, 15:43 (CET)

Activiteitenstroom