In het kader van de milieueffectenrapportage voor de Oosterweelverbinding in Antwerpen (Plan-MER fase 4) voerde het Verkeerscentrum modeldoorrekeningen uit. In totaal werden 38 mobiliteitsscenario's onderzocht: 28 infrastructuurscenario's zonder exploitatievariant en 10 extra scenario's met exploitatievariant.
Het rapport is gemaakt in opdracht van de nv BAM en de MER-coƶrdinator Antea Group Belgium.
De doorrekeningen zijn uitgevoerd met behulp van het provinciaal verkeersmodel Antwerpen, versie 3.6.1.

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Bijsluiter http://www.verkeerscentrum.be/verkeersinfo/studies/oosterweel-planMER-fase4-140219
Versie 20160125.1
Laatst gewijzigd januari 17, 2017, 16:23 (CET)
Gecreƫerd december 17, 2015, 15:23 (CET)

Activiteitenstroom