DEELTIJDS_KUNSTONDERW_OVERZICHT BZ/SSO Samenvatting:Lokalisatie en documentatie van het deeltijds kunstonderwijs van zowel het stedelijk als het gemeenschapsonderwijs binnen het grondgebied van de stad Antwerpen. Doel:De geo-laag geeft de exacte locatie van het deeltijds kunstonderwijs weer en kan gebruikt worden in functie van ruimtelijke analyses in combinatie met andere informatie: spreiding, omgevingsanalyses, bereikbaarheid. Het deeltijds kunstonderwijs is ingedeeld volgens het volgende subtype: deeltijds kunstonderwijs (muziek, woord en dans) en deeltijds kunstonderwijs (beeldende kunst) en ook opgedeeld volgens lagere graad (eerstgr, kinderen vanaf 6 jaar) en middelbare en hogere graad (tweedegr en derdegr, voor jongeren vanaf 12 jaar en volwassenen). Aanmaak:LS verwerkt de locaties van scholen uit het stedelijk onderwijs met als basis de GBKA. SZ/DSP verwerkt jaarlijks de inventaris van Vlaamse Gemeenschap met leerlinggegevens; daaruit is een scholenlaag met hun locatie afgeleid (geocodering op basis van GBKA). Elke voorziening heeft een laagste niveau (Lgste_Niv) en een hoogste niveau (Hgste_Niv) van bereik/ uitstraling. De volgende niveaus komen aan bod: buurt (400m), wijk (800m), stadsdeel (district of postcode), stedelijk (voor heel de stad), stadsgewest, nationaal of internationaal. GrondOpp is de grondoppervlakte van het perceel. Net is het net waartoe de school behoort. Assoc_SG is de associatie of de scholengemeenschap waartoe de school behoort. Eerstegr verwijst naar de lagere graad, tweedegr en derdegr naar de middelbare als hogere graden.  Creatiedatum: 2007-01-01T00:00:00  Publicatiedatum: 2007-01-01T00:00:00  Revisiedatum: 2019-09-01T00:00:00  Beheer: GIS-beheer  Contact: gis@stad.antwerpen.be

Lees meer

Extra Informatie

Contactpunt https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/open-data/over-opendata/contacteer-open-data
Uitgever https://antwerpen.be
Thema http://vocab.belgif.be/auth/datatheme/EDUC
Bijsluiter https://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/607f6b29e4a14fa6bc34b03b63567206_257
Taal http://lexvo.org/id/iso639-3/nld
Publicatiedatum 2018-12-06T22:33:53
Laatst gewijzigd 2021-03-29T11:30:14

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit