DIENSTENCENTRUM_OVERZICHT Stad Antwerpen / Studiedienst De geo-laag geeft de exacte lokaties van de lokale dienstencentra weer en kan gebruikt worden in functie van het beheer van het zorgpatrimonium en ruimtelijke analyses in combinatie met andere informatie: spreiding, omgevingsanalyses, bereikbaarheid.Lokale dienstencentra bieden o.a. informatieve, recreatieve en vormendeactiviteiten aan. Die activiteiten zijn specifiek bedoeld om de zelfredzaamheiden het sociale netwerk van de deelnemers te versterken. Een lokaal dienstencentrum richt zich in het bijzonder tot personen in een beginnende zorgsituatie. Zo bieden de lokale dienstencentra ook hulp bij activiteiten uit het dagelijkse leven (kapper, hulp bij het wassen, voetverzorging en andere hygiënische zorgen, warm eten, boodschappenhulp, buurthulp en vervoer).De inventarisatie gebeurde op basis van de gegevens van het Agentschap Zorg en Gezondheid, aangevuld met gegevens van Zorgbedrijf Antwerpen en de koepelverenigingen residentiële ouderenzorg ZorgnetIcuro en VLOZO (Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk). De adresvelden werden gebruikt om de instellingen te koppelen aan de Grootschalige basiskaart.  Creatiedatum: 2015-09-01T00:00:00  Publicatiedatum: 2015-09-01T00:00:00  Revisiedatum: 2020-02-14T00:00:00  Update frequentie: jaarlijks  Beheer: Jerry Ruys  Contact: jerry.ruys@antwerpen.be

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Bijsluiter http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/72e2f92e2f014cb58afb5e1d8f0f1060_12
Laatst gewijzigd juli 4, 2020, 21:45 (CEST)
Gecreëerd mei 15, 2018, 16:47 (CEST)
Contactpunt opendatabeheer
Datum publicatie 2018-12-06
Laatst gewijzigd (originele) 2020-07-03
Thema geospatial

Activiteitenstroom