Organisaties

Geopunt

Dataset extent

Map tiles & Data by OpenStreetMap, under CC BY SA.

Sinds de jaren ’90 wordt de bosoppervlakte in Vlaanderen in kaart gebracht. Nadeel van de ‘oude’ methode was dat ze was gebaseerd op een eerdere generatie van luchtfoto’s en veldopnames. Dit was heel arbeids- en tijdsintensief. Met de Boswijzer, een boskartering nieuwe stijl, wordt er gewerkt met digitale luchtfotografie met zeer hoge resolutiebeelden die automatisch verwerkt kunnen worden. In opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) voerde team Dienstenvan het Agentschap Informatie Vlaanderen (AIV) een segmentatieclassificatie uit van de middenschalige zomervlucht orthofoto’s uit 2012 om de digitale boswijzer te realiseren. Met de Boswijzer kan de toestand sneller geëvalueerd worden en indien nodig het bosbeleid bijgestuurd worden. Het belangrijkste van de nieuwe Boswijzer is dat het een objectief instrument is.De boswijzer kan niet als een juridisch document beschouwd worden, om al dan niet de toepassing van het Bosdecreet te verantwoorden.

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Laatst gewijzigd november 23, 2019, 02:42 (CET)
Gecreëerd januari 29, 2018, 16:14 (CET)
Contactpunt Agentschap voor Natuur en Bos
Uitgever agentschap Informatie Vlaanderen
Datum publicatie 2013-11-08
Taal dut
Dekking in tijd - Vanaf 2012-07-22
Dekking in tijd - Tot 2012-07-24

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit