Organisaties

Geopunt

Dataset extent

© OpenStreetMap bijdragers; Tiles courtesy of GEO-6

De Boswijzer is een land cover kaart van bos. De Boswijzer definieert bos op basis van volgende criteria: (a) bosoppervlakte minstens 0,5 ha, (b) lengte/breedte verhouding minstens 2,5 en (c) sluitingsgraad minstens 50%. Deze definitie wijkt af van de juridische definitie uit het Bosdecreet. De Boswijzer kan daarom niet als enige bron gebruikt worden om te bepalen of wat als bos gekarteerd staat op de Boswijzer ook bos is volgens de definitie ‘bos’ uit het Bosdecreet. De Boswijzer wordt niet gebruikt voor het bepalen van de bosoppervlakte in Vlaanderen. Hiervoor wordt de Vlaamse Bosinventaris gebruikt die het land use bos inventariseert. Met de Boswijzer, een boskartering nieuwe stijl, wordt er gewerkt met digitale luchtfotografie met zeer hoge resolutiebeelden die automatisch verwerkt kunnen worden. In opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) voerde team Diensten van het Agentschap Informatie Vlaanderen (AIV) een segmentatieclassificatie uit van de middenschalige zomervlucht orthofoto’s uit 2012 om de digitale boswijzer te realiseren.

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Laatst gewijzigd juni 6, 2020, 06:30 (CEST)
Gecreëerd januari 29, 2018, 16:14 (CET)
Contactpunt Agentschap voor Natuur en Bos
Uitgever agentschap Informatie Vlaanderen
Datum publicatie 2013-11-08
Taal dut
Dekking in tijd - Vanaf 2012-07-22
Dekking in tijd - Tot 2012-07-24

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit