Organisaties

Stad Antwerpen

Licentie

Licentie Niet Gespecifieerd

DISTRICT Studiedienst/GIS Samenvatting:Begrenzing van de districten, de indeling van het grondgebied van de stad Antwerpen met eigen bevoegdheid op lokaal vlak. Doel:De dataset vormt de grootschalige basis van het Geografisch Informatie Systeem van de stad Antwerpen, als ondersteunend instrument voor de dienstverlening en het beleid van de verschillende diensten of bedrijfseenheden. Aanmaak:De districtsgrens werd bepaald op basis van de midschalige districtsgrens en waar nodig gecorrigeerd op basis van de gebouwen, percelen en wegen uit de grootschalige basiskaart. De begrenzing van de districten met de aanpalende gemeenten valt samen met de stadsgrens.  Creatiedatum: 2002-05-01T00:00:00  Publicatiedatum: 2002-11-01T00:00:00  Beheer: GIS beheer  Contact: gis@stad.antwerpen.be

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Bijsluiter http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/1eafe47f75a842e48e39737da963d941_109
Laatst gewijzigd november 4, 2018, 17:02 (CET)
Gecreëerd maart 13, 2016, 17:54 (CET)
Taal

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit