STRAATOBJECTEN_DRINKFONTEIN Stadsontwikkeling/Beheer_en_Operaties Drinkfonteinen zijn oud en nieuw. In de negentiende eeuw werden ze wel vaker geplaatst op pleinen of in parken, maarmeestal als waterelement van een groot ornamenteel object en vaak met een historische lading. Maar deze zijn nietaltijd of niet langer echt “drinkbaar“ water...Vandaag is er opnieuw vraag naar drinkwatervoorziening: een nieuw stedelijk element of voorziening op de pleinen en in deparken. Het is een klein (stedelijk) object dat alleen staat of in rij, uitgelijnd of tegen een muur, maar niet langer alsonderdeel van een sculptuur. Het is een ’urban element’ waarop men als het ware kan leunen...Een zoektocht dus naar een vormgeving die beter aansluiting vindt bij het meubilair van de stad en die ook voldoet aaneisen inzake hygiëne en gebruikscomfort. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan de toegankelijkheid voor mensen in eenrolstoel.  Creatiedatum: 2012-09-01T00:00:00  Update frequentie: dagelijks  Beheer: Luc Van Bogaert  Contact: luc.vanbogaert@antwerpen.be

Lees meer

Extra Informatie

Contactpunt https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/open-data/over-opendata/contacteer-open-data
Uitgever Stad Antwerpen
Bijsluiter https://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/aa6de9a4ee60437e80f830a8370632eb_265
Taal http://lexvo.org/id/iso639-3/nld
Publicatiedatum 2018-12-06T22:34:07
Laatst gewijzigd 2020-11-12T15:01:06

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit