Biologisch productieve land- en zeeoppervlakte is een schaarse hulpbron. De ecologische voetafdruk van een land of regio geeft weer hoeveel biologisch productieve oppervlakte dat land of die regio gebruikt voor zijn consumptie. De indicator omvat:

  • akkerland, graasland, visland en bosland: de oppervlakte die gebruikt wordt voor de productie van biomassa voor voeding, kleding, meubelen, enzovoort;

  • bouwland: de oppervlakte die gebruikt wordt voor gebouwen, infrastructuur en recreatievoorzieningen;

  • energieland: de theoretische oppervlakte bos die nodig is om de CO2 die vrijkomt bij de verbranding van fossiele brandstoffen op te vangen

De ecologische voetafdruk wordt uitgedrukt in globale hectares (gha). En globale is een hectare land- of zeeoppervlakte met een wereldgemiddelde biologische productiviteit.

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Laatst gewijzigd januari 13, 2020, 14:35 (CET)
Gecreƫerd januari 13, 2020, 14:35 (CET)
Contactpunt Vlaamse Milieumaatschappij
Uitgever Vlaamse Milieumaatschappij
Taal http://lexvo.org/id/iso639-3/nld

Activiteitenstroom