Deze indicator geeft voor Vlaanderen een overzicht van de productie aan groene stroom of elektriciteit geproduceerd uit hernieuwbare energiebronnen zoals waterkracht, zonne-energie, windenergie, biomassa, aardwarmte, golfenergie en getijdenenergie.

Groene stroom heeft in vergelijking met elektriciteit gewonnen uit andere energiebronnen (fossiele brandstoffen, kernbrandstof) vooral voordelen:

het is ‘schoon': geen of minder uitstoot van vervuilende stoffen, weinig of geen afval, het is duurzaam: geen uitputting van eindige energievoorraden, het vermindert onze buitenlandse afhankelijkheid qua energiebevoorrading en het vergemakkelijkt de combinatie met andere menselijke activiteiten in bebouwde omgeving door de kleinschalige, modulaire aard van sommige hernieuwbare energietechnieken.

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Laatst gewijzigd januari 13, 2020, 14:35 (CET)
Gecreëerd januari 13, 2020, 14:35 (CET)
Contactpunt Vlaamse Milieumaatschappij
Uitgever Vlaamse Milieumaatschappij
Taal http://lexvo.org/id/iso639-3/nld

Activiteitenstroom