Deze grafiek geeft de evolutie weer van de totale uitstoot van broeikasgassen in Vlaanderen voor de periode vanaf 1990, opgesplitst tussen de fracties die wel en niet onder het Europees emissiehandelssysteem vallen (respectievelijk ETS en niet-ETS).

Lees meer

Extra Informatie

Contactpunt Vlaamse Milieumaatschappij
Uitgever Vlaamse Milieumaatschappij
Thema http://vocab.belgif.be/auth/datatheme/ENVI
Toegangsrechten http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC
Bijsluiter https://www.milieurapport.be/milieuthemas/klimaatverandering/broeikasgassen/emissies-broeikasgassen-ets-en-niet-ets/emissie-broeikasgassen-opgedeeld-ets-niet-ets
Taal http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD
Publicatiedatum 2020-02-24T14:34:51
Laatst gewijzigd 2020-02-24T14:34:51

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit