In deze indicator wordt de emissie van PAK's en dioxines van de huishoudens belicht. De huishoudens zijn momenteel immers verantwoordelijk voor het overgrote deel van de emissies van deze polluenten. PAK's en dioxines zijn te catalogeren onder de groep van de persistente organische polluenten (POP's). PAK's en dioxines ontstaan hoofdzakelijk bij ongecontroleerde en onvolledige verbranding. Deze stoffen vragen permanente aandacht omwille van hun persistent gedrag gekoppeld aan een aantal carcinogene en/of toxische eigenschappen voor mens en milieu. Meer informatie over deze stoffen is terug te vinden bij de indicatoren 'Persistente organische polluenten (POP's)' van het milieuthema luchtkwaliteit.

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Laatst gewijzigd januari 13, 2020, 14:35 (CET)
Gecreƫerd januari 13, 2020, 14:35 (CET)
Contactpunt Vlaamse Milieumaatschappij
Uitgever Vlaamse Milieumaatschappij
Taal http://lexvo.org/id/iso639-3/nld

Activiteitenstroom