Deze indicator brengt de emissie van verzurende stoffen (SO2, NOx en NH3) door de energiesector in beeld, en dit zowel per deelsector als per stof. Aan de hand van het zuurvormend vermogen van elk van die stoffen worden de emissies omgerekend naar zuurequivalenten (Zeq) en kunnen de emissies van de verschillende stoffen gesommeerd worden. De wegingsfactoren waarmee 1 ton van een verzurende stof wordt omgezet in miljoen Zeq zijn 0,03125 voor SO2, 0,02174 voor NOx en 0,05882 voor NH3.

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Laatst gewijzigd januari 13, 2020, 14:35 (CET)
Gecreƫerd januari 13, 2020, 14:35 (CET)
Contactpunt Vlaamse Milieumaatschappij
Uitgever Vlaamse Milieumaatschappij
Taal http://lexvo.org/id/iso639-3/nld

Activiteitenstroom