Organisaties

Geopunt

Dataset extent

Map tiles & Data by OpenStreetMap, under CC BY SA.

De erosiegevoeligheidskaart ten behoeve van de watertoets is een tussenproduct binnen de studie ‘verfijning van de bodemerosiekaart’, uitgevoerd door de onderzoeksgroep fysische en regionale geografie van de K.U. Leuven in opdracht van de afdeling Land. Deze watertoetskaart onderscheidt zich dan ook uitdrukkelijk van de potentiële bodemerosiekaart die als eindproduct van de studie van de afdeling Land zal worden opgemaakt. De watertoetskaart dient slechts ter evaluatie van de effecten van vergunningsplichtige ingrepen of van plannen of programma’s waarbij het bodemgebruik op een bepaalde locatie of voor een bepaald gebied wordt gewijzigd.

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Versie 1.0 - Toestand 20/07/2006
Laatst gewijzigd juni 2, 2019, 13:31 (CEST)
Gecreëerd november 6, 2015, 17:30 (CET)
Contactpunt agentschap Informatie Vlaanderen
Uitgever Vlaamse Milieumaatschappij
Datum publicatie 2006-11-17
Taal dut
Laatst gewijzigd (originele) 2006-07-20
Dekking in tijd - Vanaf 2005-07-01
Dekking in tijd - Tot 2006-07-20

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit