Studierapport over de evaluatie van een ingevoerde maatregel. De in maart 2014 gewijzigde rijwegindeling op de Antwerpse binnenring (R1) bij Antwerpen-Zuid heeft daar gezorgd voor aanzienlijk vlotter verkeer ‘s ochtends. Door de wegmarkering op het knooppunt te wijzigen, is de wegindeling beter afgestemd op het aantal voertuigen dat er passeert en op de richting die ze uit willen gaan. Zo zakte het aantal voertuigverliesuren op de toekomende snelwegen gelinkt aan het knooppunt met 19% in de ochtendspits. De ingreep was één van de zogenaamde quick wins, een reeks van maatregelen, gecoördineerd door de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM), ter verbetering van de mobiliteit in de Antwerpse regio.

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Bijsluiter http://www.verkeerscentrum.be/verkeersinfo/nieuwsitems/2015/nieuws-151021-belijning-Antwerpen-Zuid-evaluatie
Versie 20160125.01
Laatst gewijzigd januari 17, 2017, 16:23 (CET)
Gecreëerd december 16, 2015, 14:16 (CET)

Activiteitenstroom