URL: http://www.geopunt.be/download?container=focusgebieden-nitraat\2012&title=Focusgebieden%20nitraat%20mestdecreet,%201%20januari%202012

Uit de dataset abstract

Sinds 1 januari 2015 is een nieuw Mestdecreet van kracht in Vlaanderen, het ‘Decreet houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen’....

Bron: Focusgebieden nitraat mestdecreet, 01/01/2012

There are no views created for this resource yet.

Additionele informatie

Veld Waarde
Data last updated 4 april, 2020
Metadata last updated 4 april, 2020
Gecreëerd 4 april, 2020
Formaat Onbekend
Licentie Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0
resource locator protocolWWW:DOWNLOAD-1.0-http--download