FOOR_DETAIL Studiedienst/GIS Samenvatting:Localisatie van alle foren op het grondgebied van de stad Antwerpen. Doel:De geolaag geeft de locatie van de foren weer zoals deze plaatsvinden(locatie en datums) en kan gebruikt worden in functie van ruimtelijke analyses in combinatie met andere informatie: spreiding, omgevingsanalyses, bereikbaarheid. Aanmaak:De inventarisatie gebeurt op basis van de gegevens van het Bedrijvenloket van OS/Business en innovatie.Zowel de locatie als de perioden wanneer de foren plaats vinden worden in beeld gebracht.  Creatiedatum: 2004-05-13T00:00:00  Publicatiedatum: 2012-09-13T00:00:00  Revisiedatum: 2019-02-06T00:00:00  Beheer: GIS beheer  Contact: gis@stad.antwerpen.be

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Bijsluiter http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/ec27c1a2b9dc4252b85fda1d07f93e43_171
Laatst gewijzigd september 4, 2019, 20:04 (CEST)
Gecreëerd mei 15, 2018, 16:46 (CEST)
Contactpunt opendatabeheer
Datum publicatie 2018-12-06
Laatst gewijzigd (originele) 2019-08-05
Thema geospatial

Activiteitenstroom