FUNCTIONEEL_FIETSROUTENETWERK Mobiliteit en Parkeren Antwerpen Samenvatting:Hoofdroutes (ook wel non-stop hoofdroutes genoemd) zijn gemeentegrensoverschrijdend. Comfort (brede fietspaden, liefst in asfalt of beton) en veiligheid (zo weinig mogelijk kruispunten) zijn zeer belangrijk. Functionele routes verbinden woonkernen en belangrijke functies. Ze zijn de kortste verbinding en lopen daardoor dikwijls langs drukke wegen (historische steenwegen die van centrum tot centrum lopen). Alternatieve routes zijn complementair aan de functionele routes, zodat de fietser kan kiezen tussen de kortste (functionele) of de veiligste en aangenaamste (alternatieve) route. De alternatieve routes zijn in de praktijk dikwijls schoolroutes. Lokale routes zijn toegevoegd door de stad Antwerpen en verdichten het netwerk dat uitgestippeld werd door de provincie Antwerpen. Doel:Overzicht van de verschillende soorten routes in het functioneel fietsroutenetwerk van Antwerpen.Aanmaak:Gebaseerd op het functioneel fietsroutenetwerk van de provincie Antwerpen en aangevuld met lokale fietsroutes.  Creatiedatum: 2009-01-01T00:00:00  Publicatiedatum: 2009-03-17T00:00:00  Revisiedatum: 2017-05-02T00:00:00  Update frequentie: indien nodig  Beheer: Christophe Verhaeren  Contact: Christophe.Verhaern@antwerpen.be

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Bijsluiter http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/b83cfd3cdf3545a6ac791bdf0fc7ad81_591
Laatst gewijzigd juli 4, 2020, 21:47 (CEST)
Gecreëerd mei 15, 2018, 16:45 (CEST)
Contactpunt opendatabeheer
Datum publicatie 2018-12-06
Laatst gewijzigd (originele) 2020-07-03
Thema geospatial

Activiteitenstroom