Organisaties

Geopunt

Dataset extent

Map tiles & Data by OpenStreetMap, under CC BY SA.

Deze laag geeft de hoogte van de basis (mTAW) van de Formaties van Maastricht en Kunrade van het Geologisch 3D model van Vlaanderen. Dit grensvlak vormt de combinatie van de basissen van de lateraal van elkaar gelegen lithostratigrafische eenheden, nl. de Formatie van Maastricht en Kunrade. Zo’n grensvlak wordt als één vlak voorgesteld en niet als een oppervlak opgebouwd uit deelvlakken. Deze laag is grotendeels het resultaat van een proportionele benadering om de indelingen binnen de krijtafzettingen op geologisch realistische manier weer te geven. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Laatst gewijzigd maart 22, 2019, 00:09 (CET)
Gecreëerd november 6, 2015, 17:34 (CET)
Contactpunt Vlaamse overheid, Departement Omgeving, Vlaams Planbureau voor Omgeving (VPO)
Uitgever Ondersteunend Centrum Databank Ondergrond Vlaanderen
Datum publicatie 2013-11-12
Taal dut
Dekking in tijd - Vanaf 2004-04-01
Dekking in tijd - Tot 2011-08-01

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit