GEBEDSHUIS  De dienst levensbeschouwingen-erediensten verzamelt gegevens over alle actieve geloofsgemeenschappen in Antwerpen. Dit als voorwaarde om het bestuursakkoord te realiseren waarbij de stad een integraal beleid voert rond locatie, vergunning en beheer van gebedsruimtes met aandacht voor de religieuze vrijheden maar ook voor de impact op de wijk en de omwonenden. Brandveiligheid, geluid, mobiliteit en ruimtelijke veiligheid zijn hierbij belangrijke criteria. Doel van dit centrale overzicht is enerzijds intern beleid te voeren rond publiek toegankelijke infrastructuur, anderzijds deze informatie te ontsluiten voor een extern publiek. Geïnteresseerden kunnen zelf opzoeken wie de in hun stad of buurt actieve geloofsgemeenschappen zijn. De gis-laag bevat informatie over adres, type (rooms-katholiek, protestants, joods, islamitisch,…), subtype (strekking, denominatie of nationaliteit), vzw-nummer, website en taal eredienst.  Creatiedatum: 2019-02-21T00:00:00  Publicatiedatum: 2019-02-21T00:00:00  Beheer: Tom Van Mieghem  Contact: levensbeschouwingen@antwerpen.be

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Bijsluiter http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/e8fb8f21897c45faa5e1fb14eb521032_889
Laatst gewijzigd juli 4, 2019, 19:31 (CEST)
Gecreëerd april 4, 2019, 18:48 (CEST)
Contactpunt GIS-dienst Stad Antwerpen
Datum publicatie 2019-03-22
Laatst gewijzigd (originele) 2019-06-26
Thema geospatial

Activiteitenstroom