URL: http://www.geopunt.be/catalogus/applicationfolder/recht-van-voorkoop-afbakeningen

Uit de dataset abstract

Het Decreet natuurbehoud bepaalt dat het Vlaamse Gewest recht van voorkoop heeft bij verkoop van onroerende goederen in bepaalde gebieden. Deze dataset bakent één van deze gebieden af...

Bron: Gebieden met recht van voorkoop, natuurreservaten, 2014.02

There are no views created for this resource yet.

Additionele informatie

Veld Waarde
Data last updated 18 juli, 2020
Metadata last updated 18 juli, 2020
Gecreëerd 18 juli, 2020
Formaat Onbekend
Licentie Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0
resource locator protocolWWW:LINK-1.0-http--related