URL: https://geodata.antwerpen.be/arcgissql/rest/services/P_Portal/portal_publiek7/MapServer/775

Uit de dataset abstract

Geluid_luchtverkeer_Lnight LNE - Departement Leefmilieu, Natuur en Energie - Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid Strategische geluidsbelastingskaart voor de...

Bron: Geluid luchtverkeer Lnight 2011

There are no views created for this resource yet.

Additionele informatie

Veld Waarde
Data last updated 4 november, 2019
Metadata last updated 4 november, 2019
Gecreƫerd 4 november, 2019
Formaat application/json
Licentie http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/a0509f74253541b3b95455a609abbe37_775/license.json
Mediatypeapplication/json