Organisaties

Geopunt

Dataset extent

© OpenStreetMap bijdragers; Tiles courtesy of GEO-6

De Vlaamse overheid streeft naar duurzame ontwikkeling van de watersystemen in Vlaanderen. Een watersysteem is een samenhangend en functioneel geheel van oppervlaktewater, grondwater, waterbodems en oevers, met inbegrip van de daarin voorkomende levensgemeenschappen en alle bijhorende fysische, chemische en biologische processen en de daarbij horende technische infrastructuur. Het waterbeleid van de Vlaamse overheid is uitgewerkt in het "Decreet betreffende het integraal waterbeleid van 18 juli 2003". Hierin worden de watersystemen op basis van hydrologische, geomorfologische, ecologische en functionele eigenschappen ingedeeld. Er bestaan verschillende niveaus van watersysteemgrenzen: stroomgebiedsdistricten, stroomgebieden, deelstroomgebieden of bekkens en deelbekkens. Het decreet Integraal waterbeleid vertaalt de indeling in watersystemen door in de organisatiestructuur en de planning voor het integraal waterbeleid.

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Versie Besluit Vlaamse Regering 19/07/2013
Laatst gewijzigd juni 2, 2019, 12:29 (CEST)
Gecreƫerd november 6, 2015, 17:50 (CET)
Contactpunt Vlaamse Milieumaatschappij - afdeling Operationeel Waterbeheer
Uitgever Vlaamse Milieumaatschappij - afdeling Operationeel Waterbeheer
Datum publicatie 2014-03-05
Taal dut
Laatst gewijzigd (originele) 2013-07-19
Dekking in tijd - Vanaf 1900-01-01
Dekking in tijd - Tot 2013-07-19

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit