Dataset extent

&copy; <a href="https://www.openstreetmap.org/copyright">OpenStreetMap</a> bijdragers; Tiles courtesy of <a href="https://geo6.be/">GEO-6</a>

De Vlaamse overheid streeft naar duurzame ontwikkeling van de watersystemen in Vlaanderen. Een watersysteem is een samenhangend en functioneel geheel van oppervlaktewater, grondwater, waterbodems en oevers, met inbegrip van de daarin voorkomende levensgemeenschappen en alle bijhorende fysische, chemische en biologische processen en de daarbij horende technische infrastructuur. Het waterbeleid van de Vlaamse overheid is uitgewerkt in het "Decreet betreffende het integraal waterbeleid van 18 juli 2003". Hierin worden de watersystemen op basis van hydrologische, geomorfologische, ecologische en functionele eigenschappen ingedeeld. Er bestaan verschillende niveaus van watersysteemgrenzen: stroomgebiedsdistricten, stroomgebieden, deelstroomgebieden of bekkens en deelbekkens. Het decreet Integraal waterbeleid vertaalt de indeling in watersystemen door in de organisatiestructuur en de planning voor het integraal waterbeleid.

Lees meer

Extra Informatie

Uitgever Vlaamse Milieumaatschappij - afdeling Operationeel Waterbeheer
Thema http://inspire.ec.europa.eu/theme/am
https://metadata.vlaanderen.be/id/GDI-Vlaanderen-Trefwoorden/LIJSTMRINSPIRE
https://metadata.vlaanderen.be/id/GDI-Vlaanderen-Trefwoorden/TOEGEVOEGDGDIVL
https://metadata.vlaanderen.be/id/GDI-Vlaanderen-Trefwoorden/VLOPENDATA
https://metadata.vlaanderen.be/id/GDI-Vlaanderen-Trefwoorden/MDINSPIRECONFORM
https://metadata.vlaanderen.be/id/GDI-Vlaanderen-Trefwoorden/KOSTELOOS
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/PriorityDataset/RiverBasinDistricts-dir-2000-60
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/PriorityDataset/RiverBasinDistrictsSubUnits-dir-2000-60
https://metadata.vlaanderen.be/id/GDI-Vlaanderen-Trefwoorden/MDGDICONFORM
https://metadata.vlaanderen.be/id/GDI-Vlaanderen-Trefwoorden/HERBRUIKBAAR
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/3646
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialScope/regional
Toegangsrechten http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC
Publicatiedatum 2014-03-05
Laatst gewijzigd 2013-07-19
Geldigheidsperiode vanaf 1900-01-01 tot 2013-07-19

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit