Organisaties

Geopunt

Dataset extent

Map tiles & Data by OpenStreetMap, under CC BY SA.

De Vlaamse overheid streeft naar duurzame ontwikkeling van de watersystemen in Vlaanderen. Een watersysteem is een samenhangend en functioneel geheel van oppervlaktewater, grondwater, waterbodems en oevers, met inbegrip van de daarin voorkomende levensgemeenschappen en alle bijhorende fysische, chemische en biologische processen en de daarbij horende technische infrastructuur. Het waterbeleid van de Vlaamse overheid is uitgewerkt in het "Decreet betreffende het integraal waterbeleid van 18 juli 2003". Hierin worden de watersystemen op basis van hydrologische, geomorfologische, ecologische en functionele eigenschappen ingedeeld. Er bestaan verschillende niveaus van watersysteemgrenzen: stroomgebiedsdistricten, stroomgebieden, deelstroomgebieden of bekkens, waterschappen en deelbekkens.

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Versie Besluit Vlaamse Regering 21/03/2008
Laatst gewijzigd februari 8, 2019, 19:12 (CET)
Gecreƫerd december 13, 2018, 00:20 (CET)
Contactpunt Vlaamse Milieumaatschappij - afdeling Operationeel Waterbeheer
Uitgever Vlaamse Milieumaatschappij - afdeling Operationeel Waterbeheer
Datum publicatie 2008-02-18
Taal dut
Laatst gewijzigd (originele) 2008-02-12
Dekking in tijd - Vanaf 1900-01-01
Dekking in tijd - Tot 2008-02-01

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit