GEWESTWEG Studiedienst / GIS Wegen die beheerd worden door het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer (AWV); ze worden aangeduid door een wegnummer voorafgegaan door een letter die het soort weg aangeeft: A voor autosnelweg, R voor ringweg en N voor gewestweg. Naast deze (Belgische) nummering wordt er voor de autosnelwegen ook nog een Europese nummering gebruikt, bijvoorbeeld E19. Hierdoor hebben sommige autosnelwegen een dubbele nummering. Deze laag isaf geleid van het Wegenregister, het middenschalig referentiebestand van de wegen in Vlaanderen.  Creatiedatum: 2016-01-01T00:00:00  Publicatiedatum: 2017-08-31T00:00:00  Revisiedatum: 2017-08-31T00:00:00  Update frequentie: continu  Beheer: GIS beheer  Contact: GIS@stad.antwerpen.be

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Bijsluiter http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/7fa59f5e37924c57ba1b8e9828d2a61d_68
Laatst gewijzigd september 4, 2020, 22:06 (CEST)
Gecreëerd mei 15, 2018, 16:45 (CEST)
Contactpunt opendatabeheer
Datum publicatie 2018-12-06
Laatst gewijzigd (originele) 2020-09-03
Thema geospatial

Activiteitenstroom