Organisaties

Geopunt

Dataset extent

Map tiles & Data by OpenStreetMap, under CC BY SA.

De industrie speelt een belangrijke rol in onze maatschappij, daartegenover staat dat zij een grote impact heeft op het milieu. Om hierop vat te hebben zijn industriële installaties, met potentieel een grote impact op het milieu, onderworpen aan de Europese wetgeving inzake Geïntegreerde Preventie en Bestrijding van Verontreiniging (GPBV) of Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC). Deze dataset bevat de GPBV-installaties onder het toepassingsgebied van de Richtlijn Industriële Emissies. De GPBV-installaties zijn gesorteerd op hoofdactiviteit. Dit is de activiteit die in het vet is weergegeven nadat er op een GPBV-installatie is geklikt.

Volgende categorieën en types komen voor:

  • GPBV-installaties industrie: Energie-industrieën; Productie en verwerken van metalen; Minerale industrie; Chemische industrie; Afvalbeheer; Pulp- en papierindustrie & de productie van houten plaatmaterialen; Textielindustrie; Leerlooierijen; Slachthuizen & voeding; Destructie of verwerking van kadavers of dierlijk afval; Oppervlaktebehandeling met behulp van organische oplosmiddelen; Fabricage van koolstof of elektrografiet door verbranding of grafitisering; Afvangen van CO2-stromen voor geologische opslag; Conservering van hout en houtproducten met behulp van chemische stoffen;Zelfstandig geëxploiteerde behandeling van afvalwater

  • GPBV-installaties veeteelt: Intensieve pluimveehouderij; Intensieve varkenshouderij voor mestvarkens; Intensieve varkenshouderij voor zeugen

Het is mogelijk dat een type geen installaties bevat, dit type wordt niet weergegeven in de Geopunt-kaart of INSPIRE-kaarttoepassing.

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Versie 2020-01-08
Laatst gewijzigd januari 11, 2020, 04:38 (CET)
Gecreëerd november 6, 2015, 17:35 (CET)
Contactpunt Vlaamse Overheid - Departement Omgeving - Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten
Uitgever Vlaamse Overheid - Departement Omgeving - Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten
Datum publicatie 2020-01-08
Taal dut
Laatst gewijzigd (originele) 2020-01-08
Dekking in tijd - Vanaf 2015-04-16
Dekking in tijd - Tot 2020-01-08

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit