BPA_RUP_GRAFISCH_REGISTER Stadsontwikkeling/Ruimte Deze data wordt dagelijks bijgehouden en is dus steeds up to dateSamenvatting:Het grafisch register is een overzicht van de gebieden waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot planschadevergoeding, een planbatenheffing, en eventuele kapitaalschade- of een gebruikerscompensatie), zoals bedoeld in artikel 2.2.2. §1, eerste lid, 7° en 8° van de. Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Dit register geeft, conform de geciteerde wetgeving, de percelen weer waarop een bestemmingswijziging gebeurt die aanleiding kan geven tot vergoeding of heffing. De opname van percelen in dit register houdt dus niet in dat sowieso een heffing zal worden opgelegd of dat een vergoeding kan worden verkregen. Voor elk van de regelingen gelden voorwaarden, uitzonderings-of vrijstellingsgronden die per individueel geval beoordeeld worden. Het register kan dus geen uitsluitsel geven over de toepassing van die voorwaarden, uitzonderings-of vrijstellingsgronden. Meer info op www,ruimtelijkeordening,be rubriek wetgeving en op www,codex,vlaanderen,be zoekterm "gebruikerscompensatie". Zie ook http://www.rwo.be/Default.aspx?tabid=12466 Doel:Het grafisch register biedt een overzicht van de mogelijke bestemmingswijzigingen die aanleiding kunnen geven tot planbaten, planschade, kapitaalschade of gebruikersschade. De horizontale arcering wijst op mogelijke gevallen van planbaten, de verticale arcering wijst op mogelijke gevallen van planschade, de gekruiste arcering wijst op mogelijke gevallen van kapitaalschade of gebruikersschade. Aanmaak:Er wordt een geografische overlay gedaan van de bronbestemming met de geplande doelbestemming. De bronbestemming kan een gewestplan bestemming zijn, een BPA bestemming of de bestemming van een voorgaand RUP. De doelbestemming is de laag met bestemmingen die in de laag van de grondvlakken van elk RUP / BPA zijn terug te vinden (gv-laag).  Creatiedatum: 2011-10-26T00:00:00  Update frequentie: indien nodig  Beheer: Gert Van Oost  Contact: Ruimtelijkeplanning@stad.Antwerpen.be

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Bijsluiter http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/06aeacbba3194cae892e6fa9f096dd49_159
Laatst gewijzigd juli 4, 2020, 21:50 (CEST)
Gecreëerd mei 15, 2018, 16:46 (CEST)
Contactpunt opendatabeheer
Datum publicatie 2018-12-06
Laatst gewijzigd (originele) 2020-07-03
Thema geospatial

Activiteitenstroom