Organisaties

Geopunt

Dataset extent

© OpenStreetMap bijdragers; Tiles courtesy of GEO-6

De grondmechanische kaarten werden opgesteld door het Centrum voor Grondmechanische Kartering van Universiteit Gent en de Werkgroep of Kommissie voor Grondmechanische Kartering (verschillende auteurs) en uitgegeven onder auspiciƫn van het Rijksinstituut voor Grondmechanica.

Quote uit de verklarende teksten bij de grondmechanische kaarten: "De grondmechanische kaarten beantwoorden aan een behoefte naar een samenvattende weergave van die komponenten van het geologisch milieu die een rol spelen bij het bodemgebruik en een invloed uitoefenen op het ontwerp, de bouw en het onderhoud van bouwwerken. Aan de verstrekte gegevens mag echter geen absolute nauwkeurigheid worden toegekend omwille van de interpolaties die bij het opstellen ervan werden gemaakt. De kaarten geven inlichtingen over de algemene geologische en grondmechanische gesteldheid van de ondergrond zoals ze afgeleid kan worden uit de ten tijde van de kartering beschikbare proeven. Het zijn dus enkel richtinggevende documenten en de auteurs kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor mogelijke toepassingen ervan. De grondmechanische kaarten kunnen de gebruiker in geen geval vrijstellen van het verrichten van aanvullende proeven in functie van welomschreven projecten."

De Grondmechanische kaart 15.3.2 Antwerpen-Luchtbal, Plaat VII: Top van het Rupeliaan kleikomplex, schaal 1:5000. Verklarende tekst Grondmechanische kaart 15.3.2 Antwerpen-Luchtbal (Ph. Van Burm en J. Maertens onder leiding van E. De Beer en W. De Breuck).

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Laatst gewijzigd september 21, 2019, 03:52 (CEST)
Gecreƫerd april 5, 2019, 01:47 (CEST)
Contactpunt Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) - Afdeling Geotechniek
Uitgever Ondersteunend Centrum Databank Ondergrond Vlaanderen
Datum publicatie 2014-09-01
Taal dut
Dekking in tijd - Vanaf 1981-01-01
Dekking in tijd - Tot 1982-12-31

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit