Organisaties

Geopunt

Dataset extent

Map tiles & Data by OpenStreetMap, under CC BY SA.

De kaart van de kwetsbaarheid van het grondwater van het Vlaamse Gewest kan worden gedefinieerd als een kaart van de risicograad van verontreiniging van het grondwater in de bovenste waterlaag door stoffen die van op de bodem in de grond dringen, enkel rekening houdend met statische parameters.

Deze kaart kan later als basis dienen voor een meer gedetailleerde kaart, waarin ook dynamische en hydrochemische factoren kunnen worden opgenomen. Waar echter de bovenste winbare watervoerende laag natuurlijk verzilt is (>> De kwetsbaarheidsschaal Op grond van de bovengenoemde factoren is een kwetsbaarheidsschaal opgesteld. Vijf kwetsbaarheidgraden zijn gedefinieerd, elk door een eigen kleur op de vermelde kaart weergegeven. De kwetsbaarheidsschaal is als volgt: • Uiterst kwetsbaar (rood op kaart): * A.a.1.: Krijt, kalksteen, zandsteen, mergel zonder deklaag, met een onverzadigde zone van 10 m of minder dan 10 m; *B.a.1.: Grind, zonder deklaag, met een onverzadigde zone van 10 m of minder dan 10 m.

• Zeer kwetsbaar (oranje op kaart): A.a.2.: Krijt, kalksteen, zandsteen, mergel, zonder deklaag, met een onverzadigde zone van meer dan 10 m; B.a.2.: Grind, zonder deklaag, met een onverzadigde zone van meer dan 10 m; *C.a.1.: Zand, zonder deklaag, met een onverzadigde zone van 10 m of minder dan 10 m.

• Kwetsbaar (geel op kaart): A.b.: Krijt, kalksteen, zandsteen, mergel, met een lemige deklaag; B.b.: Grind, met een lemige deklaag; *C.a.2.: Zand, zonder deklaag, met een onverzadigde zone van meer dan 10 m.

• Matig kwetsbaar (lichtgroen op kaart): A.c.: Krijt, kalksteen, zandsteen, mergel, met een kleiige deklaag; B.c.: Grind met een kleiige deklaag; C.b.: Zand met een lemige deklaag; D.a.1.: Leemhoudend of kleihoudend zand zonder deklaag met een onverzadigde zone van 10 m of minder dan 10 m; *D.a.2.: Leemhoudend of kleihoudend zand zonder deklaag met een onverzadigde zone van meer dan 10 m.

• Weinig kwetsbaar (donkergroen op kaart): C.c.: Zand met een kleiige deklaag; D.b.: Leemhoudend of kleihoudend zand met een lemige deklaag; *D.c.: Leemhoudend of kleihoudend zand met een kleiige deklaag.

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Laatst gewijzigd april 19, 2019, 04:27 (CEST)
Gecreëerd november 6, 2015, 17:32 (CET)
Contactpunt Vlaamse overheid - Vlaamse MilieuMaatschappij - Afdeling Operationeel Waterbeheer
Uitgever Ondersteunend Centrum Databank Ondergrond Vlaanderen
Datum publicatie 1987-01-01
Taal dut
Dekking in tijd - Vanaf 1986-01-01T00:00:00
Dekking in tijd - Tot 1987-01-01T00:00:00

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit