GRONDWATERMEETPUNT Stadsontwikkeling/Ontwerpenuitvoering Hetmeetnet voor de grondwaterstand in Antwerpen. Het peil van het grondwater wordt maandelijks gemeten op 193 verschillende punten. De informatie van deze data wordtopgeslagen in een accesdatabank. Deze bevat een kleine 22000 metingen sinds 1985 tot nu. Het bestand is verbonden met xy-coördinaten diede meetpunten in kaart brengt. Gemiddelde diepte: berekend gemiddeldevan de afgelopen 6 meetreeksen van de gemeten diepte van het grondwaterpeil tov het maaiveldGemiddeld peil in TAW: hoogte maaiveld min gemiddelde diepteDe data wordt ingevoerd via de cosmo toepassing onder http://www.cosmo.local/grondwaterpeilmetingenDeze data wordt maandelijksbijgehouden en is dus steeds up to date  Creatiedatum: 2013-06-24T00:00:00  Publicatiedatum: 2013-07-24T00:00:00  Update frequentie: maandelijks  Beheer: Samuel Van de Vijver  Contact: Samuel.VandeVijver@stad.antwerpen.be

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Bijsluiter http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/f19b1f3d336c4e6d9f1da641d84f33a4_29
Laatst gewijzigd juli 4, 2020, 21:50 (CEST)
Gecreëerd mei 15, 2018, 16:47 (CEST)
Contactpunt opendatabeheer
Datum publicatie 2018-12-06
Laatst gewijzigd (originele) 2020-07-03
Thema geospatial

Activiteitenstroom