Dataset extent

&copy; <a href="https://www.openstreetmap.org/copyright">OpenStreetMap</a> bijdragers; Tiles courtesy of <a href="https://geo6.be/">GEO-6</a>

In de Databank Ondergrond Vlaanderen zijn verschillende grondwatermeetnetten opgenomen. Deze meetnetten staan in functie van uitgebreide monitoringprogramma’s met de bedoeling een goed beeld te krijgen van de beschikbare grondwaterkwantiteit en grondwaterkwaliteit van de watervoerende lagen in Vlaanderen. Deze kaartlaag toont alle watermonsters die in de meetnetten opgenomen zijn.

Lees meer

Extra Informatie

Uitgever Ondersteunend Centrum Databank Ondergrond Vlaanderen
Thema http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/5350
https://metadata.vlaanderen.be/id/GDI-Vlaanderen-Trefwoorden/HERBRUIKBAAR
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/6860
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/3785
http://inspire.ec.europa.eu/theme/ge
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialScope/regional
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/8167
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/3780
https://metadata.vlaanderen.be/id/GDI-Vlaanderen-Trefwoorden/MDGDICONFORM
https://metadata.vlaanderen.be/id/GDI-Vlaanderen-Trefwoorden/VLOPENDATA
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/4108
https://metadata.vlaanderen.be/id/GDI-Vlaanderen-Trefwoorden/KOSTELOOS
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/13106
https://metadata.vlaanderen.be/id/GDI-Vlaanderen-Trefwoorden/MDINSPIRECONFORM
https://metadata.vlaanderen.be/id/GDI-Vlaanderen-Trefwoorden/TOEGEVOEGDGDIVL
https://metadata.vlaanderen.be/id/GDI-Vlaanderen-Trefwoorden/LIJSTMRINSPIRE
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/7407
Toegangsrechten http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC
Laatst gewijzigd 2021-01-15

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit