Organisaties

Geopunt

Dataset extent

© OpenStreetMap bijdragers; Tiles courtesy of GEO-6

Op basis van de regionale grondwaterstroming worden verschillende opeenvolgende HCOV's afgebakend die als één geheel worden beschouwd: de grondwatersystemen. De grenzen zijn gebaseerd op de fysische kenmerken van de grondwaterreservoirs (naast enkele gewest- en landsgrenzen). De systemen worden begrensd door duidelijke barrières voor de grondwaterstroming zoals dikke kleilagen, geologische begrenzing, sterk drainerende rivieren, verziltingsgrenzen, ...

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Versie 1
Laatst gewijzigd september 21, 2019, 03:58 (CEST)
Gecreëerd november 6, 2015, 17:53 (CET)
Contactpunt Vlaamse overheid - Vlaamse MilieuMaatschappij - Afdeling Operationeel Waterbeheer
Uitgever Ondersteunend Centrum Databank Ondergrond Vlaanderen
Datum publicatie 2013-07-12
Taal dut
Laatst gewijzigd (originele) 2017-09-11
Dekking in tijd - Vanaf 2004-01-01T00:00:00
Dekking in tijd - Tot 2013-10-24T00:00:00

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit